Tószeg.hu

A(z) Helyi rendeletek kategória dokumentumai:

Tószeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2005. (VIII.31.) KR. rendelete Útépítéshez kapcsolódó közművesítési hozzájárulásra
Tószeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2005. (X.6.) KR. rendelete "Tószeg község belterületén Dobó K. Erkel F., Ifjúság, Vadász, Dózsa Gy., Fürst S., Ady E. és Ady összekötő "kis" Móricz utcákban folyó útépítés közművesítési hozzájárlásának megállapításáról
Tószeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2008. (IV.24.) számú rendelete A gyermekvédelem helyi szabályozásáról
Tószeg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2010. (VI.16.) önkormányzati rendelete A helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben)
Tószeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2010. (XII.9.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díj helyi szabályozásáról
Tószeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 4/2003. (III.20.) KR. rendelet módosításáról
Tószeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 11/2008. (IV.24.) számú rendelet módosításáról
Tószeg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat vagyonáról
Tószeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (IV.19). rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról
Tószeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (IV.19.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi köszölgáltatásról szóló 4/2003. (III.20.) KR rendelet módosításáról
Tószeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2012. (V.24.) önkormányzati rendelete A piacok és vásárok tartásának rendjéről szóló 14/2004. (V.12.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Tószeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2012. (V.24.) önkormányzati rendelet A települési szilárd hulladékezelési helyi közszolgáltatásról szóló 4/2003. (III.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Tószeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (III.28.) önkormányzati rendelete A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 4/2003. (III.20.) KR rendelet módosításáról
Tószeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (IV.28.) rendelete Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról
Tószeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (X.17.) önkormányzati tendelete A talajterhelési díj helyi szabályozásáról szóló 19/2010. (XII.9.) önkormányzati rendelet módosításáról
Tószeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (X.17.) önkormányzati rendelete Az állattartás helyi szabályozásáról szóló 24/2007. (XI.15.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
Tószeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2013. (XI.28.) önkormányzati renelete A talajterhelési díj helyi szabályozásáról szóló 19/2010. (XII.9.) önkormányzati rendelet módosításáról
Tószeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2013. (XII.19.) számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról
Helyi Építési Szabályzat melléklete - Térkép belterületről
Helyi Építési Szabályzat melléklete - Térkép közigazgatási területről
Tószeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról
Tószeg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
Tószeg Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.18.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Tószeg Község Önkormányzatának költségvetése 2016. év
Tószeg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (II.18.) önkormányzati rendelete Tószeg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2014. (X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Tószeg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016. (II.18.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 7/2010. (VI.16.) rendelet módosításáról
Tószeg Községi Önkormányzat képviselő-testületének 4/2016. (VI.01.) számú rendelete Tószeg Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.18.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Tószeg Községi Önkormányzat képviselő-testületének 5/2016. (VI.01.) rendelete Tószeg Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról
Tószeg Községi Önkormányzat képviselő-testületének 6/2016. (VII.23.) rendelete A 2016. évi költségvetési maradvány felhasználásáról
Tószeg Községi Önkormányzat képviselő-testületének 7/2016. (IX.29.) rendelete Tószeg Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Tószeg Községi Önkormányzat képviselő-testületének 8/2016. (IX.29.) önkormányzati rendelete Tószeg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2014. (X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Tószeg Községi Önkormányzat képviselő-testületének 9/2016. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról
Tószeg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelete A Helyi Építési Szabályzatról szóló 19/2013. (XII.19.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
Tószeg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017. (II.16.) számú rendelete az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
Tószeg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017. (II.16.) önkormányzati rendelete A Közszolgálati Tisztviselők Napjáról
Tószeg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017. (IV.27.) számú rendelete Tószeg Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.18.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Tószeg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017. (IV.27.) rendelete Tószeg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról
Tószeg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017. (IV.27.) rendelete A 2016. évi költségvetési maradvány felhasználásáról
Tószeg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017. (IV.27.) számú önkormányzati rendelete A partnerségi egyeztetés szabályairól
Tószeg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017. (V.11.) önkormányzati rendelete Az anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, és az eseményekhez kapcsolódó díjak mértékéről
Tószeg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017. (VI.22.) önkormányzati rendelete a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer szabályairól
Tószeg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2017 ( X.19.) számú rendelete Tószeg Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/20l7.(II.16.) önkormányzati rendeletének módosításáróI
Tószeg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2017. (X.19.) önkormányzati rendelete Tószeg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2014. (X.28.) önkormányzati renderet módosításáról
Tószeg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2017. (X. I 9.) önkormányzati rendelete A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról
Tószeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2017. ( XII.l4.) Önkormányzati rendelete Tószeg Község településképének védelméről
Tószeg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(II.22.) számú rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Tószeg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018. (IV.26.) sz. rendelete Tószeg Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Tószeg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018. (IV:26.) rendelete Tószeg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról
Tószeg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018. (IV.26.) rendelete A 2017. évi költségvetési maradvány felhasználásáról
Tószeg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018. (IV.26.) önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról
Tószeg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2018. (IV.26.) önkormányzati rendelete az építményadóról
Tószeg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018. (X.03.) önkormányzati rendelete Tószeg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2014. (X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Tószeg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019. (II.21.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
Tószeg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019. (II.21.) sz. önkormányzati rendelete - A közterületek használatáról
Tószeg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2019. (V.09.) önkormányzati rendelete Tószeg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról
Tószeg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2019. (V.9.) rendelete a 2018. évi költségvetési maradvány felhasználásáról
Tószeg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2019. (V.09.) önkormányzati rendelete Tószeg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének A Közterületek használatáról szóló 2/2019. (II.21.) rendelet módosításáról
Tószeg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019. (X.24.) önkormányzati rendelete Tószeg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról
Tószeg Községi Önkormányzat képviselő-testületének 7/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelete Tószeg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti is Működési Szabályzatáról szóló 6/2019. (X.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Tószeg Községi Önkormányzat 1/2020. (II.20.) számú rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Tószeg Községi Önkormányzat 2/2020. (II.20.) önkormányzati rendelete A gyermekétkeztetés és a szociális ellátás étkezési nyersanyag költségének és személyi térítési díjának megállapításáról
Tószeg Község Polgármesterének 3/2020. (V.05.) önkormányzati rendelete A Tószegi Piac működési rendjének változásáról a járványügyi vészhelyzetben
Tószeg Község Polgármesterének 1/2021.(II.15.) számú rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Tószeg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Tószeg Község Polgármesterének 2/2021. (V.7.) rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról
Tószeg Község Polgármesterének 3/2021.(V.27.) számú rendelete Tószeg Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Tószeg Község Polgármesterének 4/2021.(V.27.) számú rendelete Tószeg Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Tószeg Község Polgármesterének 5/2021.(V.27.) számú rendelete a 2020. évi költségvetési maradvány felosztásáról