Tesztüzemben!

Tószeg község "Lépjünk ki a mából: a holnap vár!"

Tószeg legfrissebb hírei

Ebzárlat és legeltetési tilalom erendelése

2015-9-28 7:55

.

A Földművelésügyi Minisztérium élelmiszerlánc-felügyeletéért felelős államtitkár az ÉFÁT/278/2015. számú levelében, a rókák veszettség elleni orális immunizálása - 2015. évi őszi kampány miatt, elrendelte a rókák veszettség elleni orális immunizálását.

Fentiek értelmében a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály JN-07/EA/00344-2/2015.) számú határozatával a rókák 2015. évi veszettség elleni, csalétekkel történő immunizálása kezdetének időpontjától számított 21 napig, azaz

2015. október 03 - október 23-ig

Szolnok, Besenyszög,Csataszög, Hunyadfalva, Kengyel, Kőtelek, Martfű, Nagykörű, Rákóczifalva, Rákócziújfalu, Szajol, Szászberek, Tiszajenő, Tiszasüly, Tiszatenyő, Tiszavárkony, Tószeg, Vezseny, Zagyvarékas, Fegyvernek, Kuncsorba, Örményes, Tiszapüspöki, Törökszentmiklós települések közigazgatási területén ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelt el.

Az ebzárlat tartalma alatt - az érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező vadászebek, a fegyveres erők és fegyveres testületek ebei, a katasztrófa-mentő ebek, a segítő és terápiás ebek, valamint a látássérült embereket vezető ebek kivételével, rendeltetési céljuknak megfelelő használatuk idejére -

a) tartási helyén minden kutyát és macskát elzárva, illetőleg a kutyákat megkötve úgy kell tartani, hogy azok más állattal vagy emberrel ne érintkezhessenek; zárt udvarban a kutyák elzárását vagy megkötését mellőzni lehet, ha azok onnan ki nem szökhetnek;

b) kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve és szájkosárral szabad kivinni;

c) a település területéről kizárólag érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező kutyát vagy macskát és csak a hatósági állatorvos kedvező eredményű vizsgálata után és engedélyével szabad kivinni.

Az ebzárlat szabályait az állatok terelésére, illetve őrzésére használt pásztor ebekre is alkalmazni kell.Felhívás! Ebzárlat, legeltetési tilalom!

2015-9-23 8:59

.

Felhívás! Veszettség elleni védekezés

1. A veszettség gyógyíthatatlan, embernél, állatnál egyaránt halálos kimenetelű betegség.

2. A betegség legfőbb terjesztője a RÓKA.

3. A védekezés leghatékonyabb, legkorszerűbb módszerét - a rókák veszettség elleni vakcinázását - Európában évek óta sikerrel alkalmazzák. 1992. októberében hazánkban is megkezdődött a rókák vakcinázása. Első alkalommal a nyugati határövezetben, az osztrák határtól számított kb. 25-30 km-es sávban került kihelyezésre a csalétek-vakcina.

4. A vakcinát tartalmazó fólia kapszulát az ember számára bűzös, de a rókák által kedvelt ízű és szagú csalétekbe rejtik, amely kb. 4 cm átmérőjű, kb. 1,5 cm magas, szürkésbarna színű. A róka, miközben megeszi a csalétket, szétrágja a kapszulát is, így a vakcina bejut a szervezetébe.

5. A csalétek kihelyezése kis magasságból, repülőgépről történik.

6. A csalétekbe helyezett vakcina emberre, állatra ártalmatlan, VESZÉLYT NEM JELENT. A kihelyezett csalétekhez ennek ellenére NEM SZABAD HOZZÁNYÚLNI! Semmi esetre sem szabad felvágni vagy széttörni, mert a vakcina vírus a bőrbe, szájba, szembe, orrba, sebbe kerülhet. Amennyiben ez mégis megtörténik, az alábbi biztonsági előírásokat kell alkalmazni:

a) Ha a vakcina ép bőrfelületre kerül, elegendő a jódtartalmú fertőtlenítőszerrel vagy 70 %-os alkohollal, vagy ezek hiányában bő szappanos vízzel lemosni. Mindkettő beszerezhető a gyógyszertárakban. A jódtartalmú fertőtlenítőszer használata során keletkezett barnás folt szappanos lemosással eltávolítható. Ilyen jellegű érintkezés esetén védőoltásra nincs szükség.

b) Ha az oltóanyag friss sebbe vagy nyálkahártyára kerül, haladéktalanul ORVOSHOZ KELL FORDULNI!

7. A helyi vakcinázási kampány megkezdésétől számított huszonegy napig az ebeket megkötve, vagy zárva kell tartani (EBZÁRLAT), és csak pórázon szabad közterületre vinni. A jelzett időszak alatt a kezelt területen TILOS A LEGELTETÉS! Ezek a korlátozó intézkedések elsősorban a vakcinázás hatékonyságát segítik azzal, hogy a kóborló ebek vagy legelő állatok ne vehessék fel a róka számára kihelyezett csalétkeket.

8. Aki a vakcinázott területen elhullott vadon élő, vagy háziállatot talál, a tetemet hagyja érintetlenül, és haladéktalanul ÉRTESÍTSE A LEGKÖZELEBBI ÁLLATORVOST, A HELYI ÖNKORMÁNYZATOT VAGY VADÁSZTÁRSASÁGOT!

9. Kérjük, a fentiekről gyermekét is tájékoztassa!

10. További felvilágosítással az Önök körzetében élő állatorvosok és orvosok szolgálnak.

 HELYI VAKCINÁZÁSI KAMPÁNY IDŐPONTJA: 2015. OKTÓBER 3-8-IG.

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Tószegi Óvoda Intézményvezetői pályázat

2015-7-22 9:58

.

Tószeg Községi Önkormányzat

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Tószegi Óvoda

Intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezető megbízás határozott időre, 2016. február 16. -2021. augusztus 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, Tószeg, Hősök tere 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény zavartalan működésének, színvonalas szakmai munkájának szervezése, irányítása, ellenőrzése, az intézményi munka szakszerű, gazdaságos, törvényes biztosítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. tv. rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,

magyar állampolgárság, büntetlen előélet,

vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, fényképpel ellátott szakmai önéletrajz, az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, nyilatkozat arról, hogy a pályázatot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. február 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. november 16.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Gyuricza Miklós polgármester nyújt, az 56/586-071-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Tószeg Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (5091. Tószeg, Rákóczi út 37.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR/62-2/2015., valamint a munkakör megnevezését: Óvodaigazgató.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat 2016. évi februári Képviselő-testületi ülésen kerül elbírálásra.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. február 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Oktatási és Kulturális Közlöny

www.kozigallas.hu

www.toszeg.hu

Felhívás parlagfű elleni védekezésre

2015-6-11 11:56

Parlagfű elleni védekezés

FELHÍVÁS

parlagfű elleni védekezésre

 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya (továbbiakban: növényvédelmi hatóság) ezúton hívja fel valamennyi kül- és belterületi ingatlan- illetve földtulajdonos, gazdálkodó, földhasználó, bármilyen földterület tulajdon, illetve kezelési jogával bíró természetes, illetve jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet figyelmét a parlagfű elleni védekezési kötelezettségre.

A hatályos jogi szabályozás szerint az előzőekben felsoroltak az adott év június 30. napjáig kötelesek a parlagfű virágbimbó kialakulását megakadályozni, és ezt az állapotot a vegetáció végéig (gyakorlatilag az első fagyokig) folyamatosan fenntartani.

A védekezési kötelezettség teljesítését belterületen a jegyző, külterületen a Kormányhivatal Járási Hivatalai Földhivatalainak gazdászai ellenőrzik. Az ellenőrzések július 01-ét követően kezdődnek. Amennyiben az ellenőrzések a védekezési kötelezettség elmaradását, vagy annak nem megfelelő teljesítését állapítják meg belterületen a jegyző, külterületi ingatlanok esetében a növényvédelmi hatóság (együttesen: eljárók) köteles hivatalból eljárást indítani. A felderített mulasztó, tekintettel a jogszabályban rögzített határnapra (adott év június 30. napja) további felszólítást a védekezésre nem kap, az eljárók közérdekű védekezés keretében a mulasztó kockázatára és költségére elvégeztetik a parlagfű-mentesítést. Az eljárás következő szakaszában a mulasztóval szemben a növényvédelmi hatóságnak kötelezően növényvédelmi bírságot kell kiszabnia, mely bírság mértéke 15.000. – 5.000.000. forint között állapítható meg. A bírság mértékének megállapítását jogszabály rögzíti, miszerint a bírság összege a fertőzött terület elhelyezkedése (kül- vagy belterület), a fertőzött terület nagysága (m2; hektár), illetve a parlagfűvel való borítottsága függvényében változik.

Az előzőekben leírtakra tekintettel, a későbbi kellemetlenségek elkerülése érdekében a védekezési kötelezettséggel érintettek folyamatosan figyeljék a parlagfű fertőzés alakulását, maradéktalanul tegyenek eleget a jogszabályban előírtaknak.

 

Szolnok, 2015. június 10.

Holló László sk.

osztályvezető

Tűzvédelmi szabályzat módosulás

2015-3-12 8:37

2015. március 5.-én életbe lépett az "Új" Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII.5.) BM rendelet.

A változással kapcsolatos további részletek ezen az oldalon találhatók.

Testületi ülés és további videók