Tószeg.hu
Előző hír
Következő hír

Felhívás - Emelkedik a szabadtéri tüzek száma

„Emelkedik a szabadtéri tüzek száma

Az elmúlt napok tavaszias időjárása miatt megemelkedett a szabadtéri tüzek száma. A veszélyt a száraz aljnövényzet és az avar jelenti, ami csapadékmentes időjárás esetén nagyon könnyen meggyulladhat. Sok helyen már a tavaszi kerti munkáknak is nekiláttak, elégetik a kerti zöldhulladékot.

Az időnként jelentős kárral járó tüzek megelőzhetőek, ha tisztában vagyunk a szabadtéri égetés szabályaival:

·        Belterületen csak ott szabad kerti zöldhulladékot égetni, ahol ezt az önkormányzat rendeletben engedélyezi. Ilyen esetben is csak a rendeleten meghatározott időben szabad égetni.

·        Ha az önkormányzatnak nincs a kerti zöldhulladék égetésre vonatkozó rendelete, akkor az tilos. A település teljes közigazgatási területén tilos a zöldhulladék-égetés.

·        A külterületi tarlóégetést és vágott növények égetését a munkálatok előtt tíz nappal engedélyeztetni kell a helyi katasztrófavédelmi kirendeltséggel.

·        A szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül és minden esetben gondoskodjunk megfelelő mennyiségű oltóanyagról.

·        Mindig legyen nálunk a tűz oltására alkalmas kézi szerszám, és csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani.

·        Ha feltámad a szél, azonnal hagyjuk abba az égetést és oltsuk el a tüzet.

A szabályok megszegése tűzvédelmi bírsággal sújtható. Ha valaki a kerjében úgy éget zöldhulladékot, hogy azt nem engedélyezi önkormányzati rendelet, vagy nem a rendeletben meghatározott időben végzi, az 20.000.- forinttól 60.000.- forintig terjedő bírságra számíthat. Aki engedély nélkül éget külterületen, az 50.000.- forinttól fél millió forintig terjedő bírságra számíthat.

Ha az égetés során akkora tűz keletkezik, ami miatt a tűzoltóknak be kell avatkoznia, 20.000.- forinttól 3.000.000.- forintig is terjedhet a bírság.”

További hírek

Tűzvédelmi szabályzat módosulás
Figyelemfelhívás - Az illegális hulladékégetés humán- és környezetegészségügyi kockázatai
Közlemény - Előzetes vizsgálatról
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. tájékoztató levelei a lakosság felé
Sormunka ütemterv - A legfontosabb tudnivalók a kéményseprésről
HVI Vezetőjének határozata az egyéni listás képviselőjelölt és a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számának megállapításáról
Közlemény - körzeti erdőtervezési eljárás megindításáról
Elektronikus Fizetési Szolgáltatás tájékoztató
Tájékoztató - A járási hivatalok földhivatali osztályai által végzett parlagfű fertőzöttséggel kapcsolatos helyszíni ellenőrzésekről
Közlemény - Előzetes vizsgálatról - Szolnok 0822/69 hrsz. alatti ingatlanon építési-bontási hulladék hasznosító telep létesítése és üzemeltetése
Tájékoztató gépjárműadóval kapcsolatos változásokról
Felhívás villamos hálózatok környezetének tisztántartására
Tájékoztató - Hulladékszállítási napokról 2021-2022
Tájékoztatás - helyi iparűzési adóval kapcsolatos adóelőleg-kedvezmény érvényesítéséről
Veszprém Megyei Kormányhivatal - Közhírré tétel "Erdő megosztás Szentgál 075/24 és 075/44 hrsz."
Hirdetmény Tószeg Község Településrendezési Eszközeinek módosítása
Jászkarajenői puszták különleges madárvédelmi terület fenntartási terv tervezete
Előzetes tájékoztatási dokumentáció Tószeg településrendezési eszközeinek módosítása
Tószeg község Településrendezési eszközének módosítása - Véleményezési Terv
Tószeg Község közlekedésbiztonsági fejlesztései TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00007
Hirdetmény - Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek nyilvános pályáztatás, illetve árverés mellőzésével történő értékesítésére vonatkozóan
Lakossági tájékoztató - Bachl Kft. telephelyére vonatkozó Biztonsági elemzés /nyilvános változat/
LEADER Helyi Fejlesztési Stratégia 2023-2027
Népszámlálás 2022
Tószeg község Településrendezési eszközeinek módosítása - Jóváhagyott tervdokumentáció
Lakossági tájékoztató - Hatósági bizonyítvány kiadása a lakás rendeltetési egyéségek számáról
Tájékoztatás helyi iparűzési adó euró vagy amerikai dollár devizanemben történő megfizetéséről
Tájékoztatás Mobilizált Kormányablak Ügyfélszolgálatának (Kormányablak Busz) helyszíni időpontjairól
JNSZVKH Földhivatali Főosztály Ingatlan-Nyilvántartási Osztály Hirdetmény
„Pályakezdőként is versenyképes fizetéssel vár a Sereg”/Felhívás - Önkéntes katonai szolgálat
Felhívás - Jelentkezz Iskolaőrnek
Közlemény - Környezeti Hatásvizsgálatról!
Központi Statisztikai Hivatal Adatgyűjtése
Árverési hirdetmény/eredmény közzététele - Nemzeti Földalapba tartozó földterületekről
Tájékoztató Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázatról
Tájékoztatás 2024. évi szelektív és zöldhulladék szállítási napokról
ÁLLÁSHIRDETÉS a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ (BM OKF GEK) Kéményseprőipari Tevékenységet Ellátó Igazgatóhelyettesi Szervezet
Segítse Ön is a szúnyogok elleni védekezést!
Értesítés - szúnyoggyérítésről
Áramszüneti értesítő
Meghívó - Képviselő-testületi ülésre
Tájékoztató - Szünidei gyermekétkeztetésről (Nyári)
Választási határozatok