Tószeg.hu
Következő hír

Közlemény - Környezeti Hatásvizsgálatról!

A VIZITERV ENVIRON Kft. (székhely; 4400 Nyíregyháza,Széchenyi utca 15. 3, em.) a,,Duna-Tisza-közi Homokhátság vízhiányos ökológiai állapotának javítása, helyreállítása: 3/b célterület vízutánpótlására vonatkozóan" című projekt keretében környezeti hatásvizsgálatot kezdeményezett. A dokumentum elérhetősége :
http://www.kormanyhivatal.hu oldalon Pest Vármegye kiválasztását követően a DOKUMENTUMOK, NYOMTATVÁNYOK gombra kattintva a szabadszöveges keresés alkalmazásával a KEO-46178-20-2023 szövetrészletre történő rákereséssel.

A dokumentum megtekinthető a Tószegi Polgármesteri Hivatal Műszaki Csoportjánál (5091 Tószeg, Rákóczi út 37.) ügyfélfogadási időben Hétfő 8,00 - 12,00, Kedd-Csütörtök 8,00 - 16,00 óra között.
Kapcsolódó letöltések:
Közleményfile_download

További hírek

Tűzvédelmi szabályzat módosulás
Felhívás - Emelkedik a szabadtéri tüzek száma
Figyelemfelhívás - Az illegális hulladékégetés humán- és környezetegészségügyi kockázatai
Közlemény - Előzetes vizsgálatról
Sormunka ütemterv - A legfontosabb tudnivalók a kéményseprésről
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. tájékoztató levelei a lakosság felé
HVI Vezetőjének határozata az egyéni listás képviselőjelölt és a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számának megállapításáról
Közlemény - körzeti erdőtervezési eljárás megindításáról
Elektronikus Fizetési Szolgáltatás tájékoztató
Tájékoztató - A járási hivatalok földhivatali osztályai által végzett parlagfű fertőzöttséggel kapcsolatos helyszíni ellenőrzésekről
Közlemény - Előzetes vizsgálatról - Szolnok 0822/69 hrsz. alatti ingatlanon építési-bontási hulladék hasznosító telep létesítése és üzemeltetése
Tájékoztató - Gáthasználati engedélyek vásárlásáról (Nyugati Főcsatorna)
Tájékoztató gépjárműadóval kapcsolatos változásokról
Felhívás villamos hálózatok környezetének tisztántartására
Tájékoztató - Hulladékszállítási napokról 2021-2022
Tájékoztatás - helyi iparűzési adóval kapcsolatos adóelőleg-kedvezmény érvényesítéséről
Veszprém Megyei Kormányhivatal - Közhírré tétel "Erdő megosztás Szentgál 075/24 és 075/44 hrsz."
Közlemény - Tószeg Takarékbank nyitvatartás változás
Hirdetmény Tószeg Község Településrendezési Eszközeinek módosítása
Jászkarajenői puszták különleges madárvédelmi terület fenntartási terv tervezete
Előzetes tájékoztatási dokumentáció Tószeg településrendezési eszközeinek módosítása
Tószeg község Településrendezési eszközének módosítása - Véleményezési Terv
Tószeg Község közlekedésbiztonsági fejlesztései TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00007
Lakossági tájékoztató - Bachl Kft. telephelyére vonatkozó Biztonsági elemzés /nyilvános változat/
Hirdetmény - Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek nyilvános pályáztatás, illetve árverés mellőzésével történő értékesítésére vonatkozóan
LEADER Helyi Fejlesztési Stratégia 2023-2027
Népszámlálás 2022
Tószeg község Településrendezési eszközeinek módosítása - Jóváhagyott tervdokumentáció
Lakossági tájékoztató - Hatósági bizonyítvány kiadása a lakás rendeltetési egyéségek számáról
Tájékoztató Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázatról
Tájékoztatás helyi iparűzési adó euró vagy amerikai dollár devizanemben történő megfizetéséről
Közlemény - Általános Iskolai körzetek kijelöléséről
Tájékoztatás Mobilizált Kormányablak Ügyfélszolgálatának (Kormányablak Busz) helyszíni időpontjairól
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. tájékoztatása a településen végzendő füstgenerátoros ellenőrzésről
Értesítés - szúnyoggyérítésről
Segítse Ön is a szúnyogok elleni védekezést!
JNSZVKH Földhivatali Főosztály Ingatlan-Nyilvántartási Osztály Hirdetmény
„Pályakezdőként is versenyképes fizetéssel vár a Sereg”/Felhívás - Önkéntes katonai szolgálat
Felhívás - Jelentkezz Iskolaőrnek
Áramszüneti értesítő
Tájékoztató - Szünidei gyermekétkeztetésről (Őszi)
Árverési hirdetmény/eredmény közzététele - Nemzeti Földalapba tartozó földterületekről